پرچم ایران
شنبه 4 اسفند 1397

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
شنبه 29 دي 1397 14:05:31

تعرفه های خدمات پزشکان

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی درسال 1396  

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی بخش دولتی استان آذربایجانشرقی درسال 1396 

تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در بخش غیردولتی و خیریه در سال 1396   

ویرایش نهایی فایل اکسل کتاب ارزش نسبی 

کدینگ و تعرفه های خدمات پزشکان سال 1395 

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1395

تعرفه خدمات تشخیصی در سال 97