پرچم ایران
سه شنبه 4 مهر 1396

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
سه شنبه 3 مرداد 1396 13:04:19 تعرفه های خدمات پزشکان
تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی درسال 1396  

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی بخش دولتی استان آذربایجانشرقی درسال 1396 

تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در بخش غیردولتی و خیریه در سال 1396   

ویرایش نهایی فایل اکسل کتاب ارزش نسبی 

کدینگ و تعرفه های خدمات پزشکان سال 1395 

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1395