پرچم ایران
سه‌شنبه 1 اسفند 1396

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
سه‌شنبه 5 دي 1396 14:16:08 

تعرفه های خدمات دندانپزشکی
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی و خیریه در سال 1396

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در  بخش دولتی در سال 1396 
 
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در  بخش خصوصی در سال 1396 

کدینگ و تعرفه های خدمات دندانپزشکی سال 1395

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1395

تعهدات بیمه پایه خدمات دندانپزشکی 

ضوابط اجرایی خدمات دندانپزشکی مورد تعهد سازمانهای بیمه گر پایه