پرچم ایران
چهارشنبه 23 آبان 1397

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه 22 شهريور 1397 13:44:32

تعرفه های خدمات دندانپزشکان

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی و خیریه در سال 1396


تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در  بخش دولتی در سال 1396 
 
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در  بخش خصوصی در سال 1396 

کدینگ و تعرفه های خدمات دندانپزشکی سال 1395

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1395

تعهدات بیمه پایه خدمات دندانپزشکی 

ضوابط اجرایی خدمات دندانپزشکی مورد تعهد سازمانهای بیمه گر پایه