پرچم ایران
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
شنبه 29 دي 1397 14:05:31
 شهروند گرامی
چنانکه شما از نحوه ارائه خدمات سازمان بیمه سلامت، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه این خدمت شکایتی دارید میتوانید اطلاعات خود را از طریق
این فرم ارسال نمائید تا وفق مقررات با آن رسیدگی گردد

    
آدرس پست الکترونیکی اداره کل جهت ارسال سوال یا هرگونه درخواست
 
Info.as@ihio.gov.ir

**********************
شماره پیامک اداره کل 30001631