پرچم ایران
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
سه شنبه 30 آبان 1396 09:40:05 بخشنامه های اسناد پزشکی

بخشنامه های اسناد پزشکی


ضوابط رسیدگی به اسناد مراکز پرتوپزشکی

ضوابط رسیدگی به اسناد مراکز آزمایشگاهی


شمول پرونده ای داروی انوکساپارین

ضوابط رسیدگی به اسناد آزمایشات ژنتیک

دستورالعمل و ضوابط رسیدگی به اسناد آزمایشات PCR عفونی

ضوابط و نحوه محاسبه خدمات آزمایشگاهی در بیماران بستری

ضوابط رسیدگی به اسناد آزمایشات HLA