پرچم ایران
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه 9 اسفند 1396 11:57:11 بخشنامه های اسناد پزشکی

بخشنامه های اسناد پزشکی


ضوابط رسیدگی به اسناد مراکز پرتوپزشکی

ضوابط رسیدگی به اسناد مراکز آزمایشگاهی


شمول پرونده ای داروی انوکساپارین

ضوابط رسیدگی به اسناد آزمایشات ژنتیک

دستورالعمل و ضوابط رسیدگی به اسناد آزمایشات PCR عفونی

ضوابط و نحوه محاسبه خدمات آزمایشگاهی در بیماران بستری

ضوابط رسیدگی به اسناد آزمایشات HLA 

دستورالعمل پذیرش و رسیدگی به نسخ سطح دو روستائی