پرچم ایران
سه شنبه 30 آبان 1396

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه 19 مهر 1396 08:15:30 تعرفه های خدمات پاراکلینیک


ضوابط رسیدگی به اسناد آزمایشات ژنتیک سال 1396 


دستورالعمل و ضوابط رسیدگی به اسناد آزمایشات PCR عفونی سال 1396 


ضوابط و نحوه محاسبه خدمات آزمایشگاهی در بیماران بستری سال 1396 


ضوابط رسیدگی به اسناد آزمایشات HLA سال 1396 


تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1395


کدینگ و تعرفه خدمات آزمایشگاهی (آزمایشات تشخیص طبی آسیب شناسی) سال 1395 


تعرفه های خدمات تصویربرداری و پرتوپزشکی سال 1395 


ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت