پرچم ایران
شنبه 4 اسفند 1397

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
سه‌شنبه 9 بهمن 1397 10:57:34              تاریخچه

تاریخچه
بیمه کارکنان دولت تا قبل از سال 1343 زیرنظر شرکت بیمه ایران بود که زیر مجموعه وزارت بهداری فعالیت می کرد؛ در سال 1344 اداره بیمه کارکنان دولت با اداره تامین اجتماعی ادغام شد؛ در این ایام با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی این اداره فعالیت خود را زیر نظر این وزارت انجام داده و از وزارت بهداری منفک گردید تا نهایتا در اسفند ماه سال1351 برای اولین بار سازمان تآمین خدمات درمانی طبق قانون تصویب شد و از اول فروردین ماه سال 1352در تهران رسماً شروع به فعالیت نمود. این سازمان بمنظور ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان ٩% از ماخذ محاسبه حق بیمه را که سهم درمان بود از سازمان تامین اجتماعی دریافت می کرد که با تصویب قانون الزام سازمان تامین اجتماعی در سال ١٣٦٨ و اجرای آن از ابتدای سال ١٣٦٩ سازمان تامین خدمات درمانی ملزم شد که خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان خود را راسا برعهده گرفته و با استفاده از دو روش درمان مستقیم وغیر مستقیم ارائه نماید.
با گذشت یک ربع قرن از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و بر اساس اصل 29 قانون اساسی کشور، مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال 1373 قانونی تحت عنوان بیمه همگانی خدمات درمانی کشور را به تصویب رساند.
بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و تجمیع بخش های بیمه درمانی صندوق های بیمه ای در سازمان بیمه خدمات درمانی ، سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس ابلاغ اساسنامه در 22 مردادماه سال 1391 تشکیل شود و بر همین اساس از اول مهر ماه 1391 سازمان بیمه سلامت ایران رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و ماموریت یافت اقدامات لازم را به منظور تمرکز کلیه امور بیمه سلامت در سازمان از طریق تجمیع بخش بیمه درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به انجام رساند.

ماموریت
سازمان بیمه سلامت ایران ماموریت دارد برای کاهش مخاطرات مالی با گسترش و توسعه بیمه همگانی پایه سلامت، امکان بهره مندی عادلانه از خدمات مطلوب و اثربخش و زمینه حفظ و ارتقاء سلامت را برای همه جامعه تحت پوشش
فراهم نماید.

چشم انداز

سازمان بیمه سلامت ایران سازمانی است معتبر، مشتری مدار و دانش محور که بهترین خدمات بیمه سلامت را در سطح منطقه ارائه می نماید.
رسالت
- توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت
- دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت
- دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت
- کاهش سهم پرداخت از جیب مردم
- رفع همپوشانی بیمه ای
- بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

اهداف راهبردی و اهداف استراتژیک سازمان بیمه سلامت ایران1393 تا 1396
1. خرید راهبردی خدمات پایه سلامت
2. افزایش منابع مالی پایدار مرتبط با حق بیمه بیمه شدگان و منابع مالی کشور
3. توسعه دانش بیمه سلامت
4. بهبود تعامل و همکاری با سیاستگذاران، تامین کنندگان خدمات سلامت و سایر ذی نفعان
5. توسعه و بهبود قابلیت ها ، مهارت و انگیزش و تعلق سازمانی سرمایه انسانی سازمان
6. استقرار نظام جامع مدیریت اطلاعات بیمه سلامت و بیمه نامه الکترونیک
7. توانمند سازی بیمه شدگان
8. پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی و رتبه بندی استانها
9. پوشش همگانی بیمه پایه سلامت برای آحاد ایرانیان
10. بهبود مستمر کیفیت و مهندسی مجدد فرایندهای کلیدی ستاد و استان ها
11. کاهش تصدی گری در امور غیر حاکمیتی